Już po raz dziewiąty miłośnicy regionu wałbrzyskiego mogli zaprezentować swoją wiedzę oraz umiejętności krasomówcze i językowe biorąc udział w Powiatowym Konkursie Moja Mała Ojczyzna organizowanym przez naszą szkołę. Spośród 32 uczestników jury wyłoniło 6 laureatów. Główną nagrodę w konkursie – wyjazd do Niemiec na staż prawniczy – ufundowało Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników Wałbrzych – Marburg. Do Niemiec pojadą w tym roku uczennice naszej szkoły – Klaudia Radomska z klasy 2C oraz Dominika Sklorz z klasy 1A. Serdecznie gratulujemy!

W kategorii szkół gimnazjalnych i podstawowych:
1 miejsce – Łukasz Kowalski z SP nr 26 w Wałbrzychu,
2 miejsce – Weronika Kaczor z SP nr 26 w Wałbrzychu,
3 miejsce – Aleksandra Klich z Zespołu Szkół Fundacji Clever.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
1 miejsce – Klaudia Radomska z ZS nr 1 w Wałbrzychu,
2 miejsce – Dominika Sklorz z ZS nr 1 w Wałbrzychu,
3 miejsce – Weronika Miśkiewicz z ZS nr 1 w Wałbrzychu.
Dziękujemy Koordynatorom Konkursu „Moja Mała Ojczyzna” – Prof. Michałowi Barańskiemu i Prof. Arturowi Ciempie, oraz wszystkim Uczestnikom i ich Opiekunom za udział.
Fot. Michał Barański