Dyrektor Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia

Jan Jędrasik

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego

Oksana Citak

Prowadzący zajęcia

Sylwia Sobieraj – Borowiec

Zapraszają na wernisaż wystawy

Wysypisko

11 czerwca 2018

godzinie 17.00

w budynku B10, I piętro