Harmonogram pracy SEKRETARIATU Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu

w okresie  wakacji  (lipiec/sierpień) 2018 r.

 

Data Godziny pracy sekretariatu
2 – 6 lipca 2018 8.00 – 15.00
9 – 12 lipca 2018 9.00 – 12.00
13 – 20 lipca 2018 9.00  – 14.00
23 – 27 lipca 2018 9.00 – 13.00
30 – 31 lipca 2018 9.00 – 14.00
1 – 31 sierpnia 2018 9.00 – 14.00