27.11.2018 roku w Starej Kopalni odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla uczniów ze szczególnymi osiągnięciami w nauce. W naszej szkole zostali wyróżnieni :

Uczniowie Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12:

HUBERT jAKUBOWSKI

ZOFIA PAŹDZIERNIAK

ALICJA ŁAWNICZAK

JULIA RYFA

WIKTORIA PASTERSKA

JOANNA SULANOWSKA

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi:

BARBARA MIZIOŁEK

ALICJA LICHOROBIEC

OLGA PYKA

MAGDALENA MAŁOWSKA

KINGA SZTONYK

W uroczystości brała z nami udział także HANNA LUPIERZ, która aktualnie uczęszcza do klasy I naszego liceum, a stypendium otrzymała za wyniki osiągnięte w swojej poprzedniej szkole, w  Publicznym Gimnazjum nr 9. GRATULUJEMY.