Ostatni dzień nauki w mijającym roku 2018 spędziliśmy na wspólnym śpiewie i kolędowaniu w auli szkolnej. Z ogromną przyjemnością śpiewaliśmy najpierw razem z naszym chórem szkolnym, następnie z poszczególnymi zespołami klasowymi, które przygotowały odrębne występy, po to ażeby tradycyjnie zakończyć wspólnym odśpiewaniem kolędy „Bóg się rodzi”. Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Za przygotowanie tego niezwykle miłego wydarzenia serdecznie dziękujemy Pani Prof. Ani Walendzik, a także Profesorom grającym w naszej Szkolnej Orkiestrze : Marcinowi Olkowskiemu, Grzegorzowi Sakowiczowi, Przemysławowi Pobiedzińskiemu, a także Witoldowi Polesiukowi (który akompaniował swojej klasie – 1 b), Profesorom dokumentującym całe wydarzenie – Rafałowi Wójcikowi i Michałowi Barańskiemu.  Dziękujemy też Prof. Ali Urbańskiej i Prof. Małgorzacie Simm oraz Wszystkim Naszym Kochanym Uczniom – śpiewającym, grającym, tańczącym, dbającym o światło i nagłośnienie.