Zachęcamy wszystkich uczniów klas III gimnazjum i klas VIII  szkół podstawowych do startu w konkursach organizowanych przez naszą szkołę. To ważne, ponieważ wszystkie konkursy są wpisane do wykazu konkursów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, co oznacza, że wysokie lokaty są premiowane dodatkowymi punktami przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Informacje szczegółowe znajdziecie na naszej stronie, w zakładce Rodzic lub Uczeń (Konkursy organizowane przez szkołę) lub pytajcie w Waszych szkołach po powrocie z ferii. SERDECZNIE ZAPRASZAMY do STARTU.