W środę, 27 marca br. w Sokołowsku, podczas odprawionej pod przewodnictwem Biskupa Świdnickiego, Ignacego Deca mszy w intencji zmarłego ks. Józefa Sikory, Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do nadania księdzu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów, w tym prof. Iwonie Rudnickiej i Uczniom Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu. Tworząc film nasi uczniowie wraz z Profesorką zadbali o to, by pamięć o księdzu Józefie Sikorze nie zaginęła.

Burmistrz Andrzej Lipiński tak wspominał historię życia księdza : „(…) Ksiądz Józef Sikora od 1939 roku obowiązki duszpasterskie spełniał w Sokołowsku. Podczas wojny opiekował się ludźmi cierpiącymi. Pomagał tym, którzy bali się utraty domu, bezdomnym, głodującym marznącym dzieciom, a także tym, którzy poszukiwali Boga. Powołał do życia punkt Caritas – ofiarodawstwa chleba. Od bogatych rolników zbierał produkty żywnościowe, które przekazywał biednym i potrzebującym. Jego pomoc docierała do szpitali, sanatoriów, domów starców i rannych żołnierzy, dzieci z ubogich rodzin. Niosąc pomoc nie znał barier wyznaniowych i pochodzeniowych. Kilka miesięcy po wojnie 23 grudnia 1945 roku został zamordowany”.

https://www.walbrzyszek.com/uczczono-pamiec-honorowego-obywatela-gminy-mieroszow-ks-jozefa-sikory-44944

https://www.walbrzych24.com/artykul/18092/uczczono-pamiec-honorowego-obywatela-mieroszowa-ks-jozefa-sikory