W dniu 6 kwietnia uczestniczyliśmy w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK, zwanego popularnie Olimpiadą Krajoznawczą. Konkurs, zorganizowany przez Komisję Młodzieżową Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału „Ziemi Wałbrzyskiej” odbywał się w Zespole Szkół nr. 7 w Wałbrzychu. W eliminacjach wzięło udział 24 uczestników. Uczniowie naszego gimnazjum zajęli w swojej kategorii 1 miejsce (Dominika Malicka, Maja Pietkiewicz, Zofia Październiak z klasy III GA), zaś uczennice liceum 2 miejsce  (Natalia Hoffman, Wiktoria Jędraszczyk, Klaudia Jaglińska). Opiekunem zespołu był prof. Artur Ciempa. Drużyna gimnazjum będzie reprezentować region wałbrzyski w eliminacjach wojewódzkich. Zawodnicy mieli za zadanie rozwiązać test krajoznawczo-turystyczny, topograficzny, bezpieczeństwa wycieczkowania i pierwszej pomocy, ruchu drogowego oraz w terenie biegać na orientację, tudzież udzielać pierwszej pomocy w praktyce. Serdecznie gratulujemy!