Po decyzji prezydium ZNP zawieszamy akcję protestacyjną w formie strajku. Zawieszamy, nie kończymy. Dalej pozostajemy w proteście przeciwko niszczeniu naszego zawodu – zawodu nauczyciela w Polsce.

Działania rządu polskiego w okresie trwania strajku nacechowane były dążeniem do konfrontacji, brakiem dobrej woli i chęci nawiązania autentycznego dialogu ze strajkującymi. Towarzyszyła temu nachalna propaganda uprawiana przez media prorządowe, przywołująca najgorsze skojarzenia z mrocznych czasów PRL-u, propaganda nastawiona na dezawuowanie środowiska nauczycielskiego i zniszczenie autorytetu Szkoły. Partykularne cele polityczne przesłoniły rządowi dobro polskiej oświaty. Doraźne zmiany w prawie, pisane “na kolanie”, a uchwalane w trybie nadzwyczajnym, po raz kolejny dobitnie pokazują w jaki sposób niszczy się fundamenty państwa prawa i zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Wypracowane przez 30 lat ideały demokratyczne są deptane i rodzi się w nas autentyczna obawa, że podeptana zostanie wkrótce również wolność, o którą walczyły pokolenia Polaków .

Nie godzimy się na ręczne sterowanie oświatą, tworzenie ustawodawstwa specjalnego i debatowanie nad stanem oświaty w formule stadionowej – o nas, bez nas. Wciąż walczymy o mądrą edukację na miarę współczesnych wyzwań i potrzeb oraz dbanie o dobre imię zawodu nauczyciela.