I LO realizuje projekt „Odpowiedzialni za pamięć, odpowiedzialni za przyszłość”. W ramach przedsięwzięcia, które za sprawą Pani Dyrektor Oksany Citak stało się naszym celem na wiele lat postanowiliśmy stworzyć naszej młodzieży jak najwięcej okazji do zgłębiania wiedzy historycznej poprzez realizację ciekawych projektów (w tym roku szkolnym nasza młodzież wzięła udział już w dwóch projektach międzynarodowych: w Oświęcimiu i Berlinie) oraz naturalnie rozbudzić ciekawość również poprzez stawianie trudnych pytań badawczych. Czas na zabytki i miejsca, które są naznaczone trudną historią: czy warto o nie zadbać po to chociażby, aby nadać im nowe życie dla celów naukowych? Takie pytanie postawiliśmy sobie wspólnie na pierwszym spotkaniu roboczym w I LO, w którym wzięli udział miłośnicy historii, pasjonaci zabytków, dziennikarze-odkrywcy, a wśród nich absolwenci I LO.

Na naszym spotkaniu, które odbyło się w piątek (28 lutego 2020 r.), dyskutowaliśmy o miejscu i zabytku, który budzi wiele kontrowersji, a mianowicie wałbrzyskim Mauzoleum na Górze Niedźwiadki. Zastanawialiśmy się co można zrobić, aby miejsce to zaczęło inaczej funkcjonować w przestrzeni publicznej z korzyścią dla miasta oraz czy w ogóle warto. Warto dlatego, że to jest kawałek historii, z którą młode pokolenia należy zapoznawać i może właśnie dla celów naukowych warto to miejsce na początek uprzątnąć, postawić tablicę informacyjną… jednym słowem odczarować od złego i spojrzeć na nie jak na zabytek i dokument historyczny. Żeby to mogło się zadziać należy poszerzyć wiedzę, zaprosić ekspertów i autorytety naukowe, które wypowiedzą się na temat zabytków, zorganizować sympozjum i doprowadzić do debaty. Poznając historię, dyskutując i wyciągając wnioski staniemy się bardziej odpowiedzialni za przyszłość.

Za wspólne spotkanie dziękujemy: Prezesowi Stowarzyszenia Historycznego Sudety – Panu Waldemarowi Podlaszewskiemu oraz Wiceprezesowi Kazimierzowi Zabagło, Panu Robertowi Matwiejów z Dolnośląskiego Towarzystwa Miłośników Zabytków, Panu Piotrowi Koper „Złoty Pociąg”, Panu Krzysztofowi Krzyżanowskiemu – dziennikarzowi miesięcznika „Odkrywca”, Panu Danielowi Piotrowskiemu i Michałowi Gnacy – działaczom społecznym oraz Patrycji Chudyj – germanistce z „Mechanika”.