W piątek – 09.10.2020 – uczniowie klasy 3 DP zorganizowali „CAS Day”, podczas którego przedstawili swoje pomysły na projekty i realizację CAS młodszym klasom z maturą międzynarodową. Podczas „CAS Day” dowiedzieliśmy się wszyscy jak wiele cennych inicjatyw podejmują, jak łączą naukę ze swoimi pasjami oraz, że chętnie pomagają innym dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.

Nasi tegoroczni maturzyści zaprezentowali kilka tzw. CAS Projects, m.in. krótki film informacyjny o programie DP.

Uczniowie klasy 3 DP opowiedzieli też o innych projektach jakie realizowali do tej pory. Warsztaty międzypokoleniowe to kolejny ciekawy przykład realizowania CAS project-u. Wiążą się one nie tylko z nauką komunikacji z ludźmi z różnych grup wiekowych, ale także pomagają w rozwijaniu umiejętności liderskich u uczestników. Finałem tego projektu są zajęcia ze społecznością lokalną, mające na celu zapraszanie nowych ludzi do współpracy nad tworzeniem aktywnej i zintegrowanej grupy. Młode osoby biorące udział w tych warsztatach pomagają seniorom w przełamywaniu różnic pokoleniowych, a także rozwiązują problemy z jakimi ta grupa społeczna spotyka się na co dzień”. Inni uczniowie realizowali swój CAS Project w grupie teatralnej „Czy to już” przygotowując spektakle, które były wystawiane tak w auli I LO jak i poza szkołą. Najlepszym przykładem były takie spektakle jak „O tym jak rodzi się dobro” czy „Dolina Issy”. Jeszcze inni – ze względu na ograniczenia związane z pandemią – zaangażowali się w działania o charakterze międzynarodowym, wchodząc w grupy dyskusyjne, np. „Firstly Feminist” i wiele innych.

Zaproszeni na prezentację uczniowie z klas 2 DP, 2 i 1 pre-DP mieli okazję zapoznać się z pomysłami starszych koleżanek i kolegów oraz zainspirować się ich wyborami, lub nawet dołączyć do powstałych wcześniej inicjatyw. Pod koniec spotkania, uczniowie klas drugich i pierwszej mogli do woli zadawać pytania odnośnie całego programu DP, a zadaniem tegorocznych maturzystów było zaspokojenie ciekawości młodszych kolegów.

Celem jaki nam przyświecał w organizacji „CAS DAY” była chęć niesienia pomocy uczniom młodszych klas DP. Mamy nadzieję że każdy wyszedł ze spotkania z bagażem nowej wiedzy, którą z pewnością wykorzysta w przyszłości.” 3 DP

Serdecznie dziękujemy za organizację „CAS Day” Uczniom i Prof. Annie Walendzik, która koordynuje realizację CAS.