CAS zaczyna się wraz z rozpoczęciem programu DP i trwa systematycznie przez około 18 miesięcy wraz z zachowaną równowagą między Creativity, Activity i Service. Stanowi on element DP Core, jego zaliczenie to jedno z wymagań uzyskania certyfikatu IB Diploma. 

Creativity (Kreatywność)

Activity (Aktywność)

Service (Działalność społeczna).

https://wells.ac.th/wp-content/uploads/2018/03/CAS.png

CAS Portfolio.

Jak prowadzić swoje Portfolio.

Powinno ono być dla ucznia zbiorem udokumentowanych działań, które realizował w trakcie programu.

Można je prowadzić w formie bloga, profilu, dziennika, notatek.

Powinno być prowadzone systematycznie (przykładowo: 1 post na 2 tygodnie).

Opisy Experiences zamieszczanych w portfolio powinny składać się z przedstawienia działania i autorefleksji oraz łączyć Experience z Learning Outcomes.

Portfolio prowadzone przez ucznia musi stanowić dowód zrealizowania wszystkich Learning Outcomes; wymagane jest aby każdy z nich pojawił się przynajmniej raz.

Zamieszczać w nim fotografie lub filmy związane z odbytym Experience.

CAS Experience.

Aby działanie mogło stanowić CAS Experience, powinno ono:

Być oparte na osobistych zainteresowaniach, umiejętnościach, talentach oraz możliwościach rozwoju.                                                                                                                            

Rozwijać cechy ucznia IB.

Nie wykraczać poza realizację CAS; Experience nie może być związane z innymi elementami programu IBDP (IA’s, EE, TOK itp.).

Zacząć się od znalezienia przyczyny działania, następnie tworzenia planu, a końcowo wykonaniu zaplanowanego procesu

Wywołać autorefleksję dotyczącą doświadczeń, które wymagały rozpoznania i rozwiązania problemu napotkanego w trakcie działań.

Odzwierciedlać co najmniej jeden z Learning Outcomes.

Przykładowe CAS Experiences

Korzystanie z witryn takich jak https://www.castrips.org znacząco ułatwia i poszerza dobór Experiences, które mogą zostać zawarte w portfolio. Znajdują się na niej różnorakie inicjatywy umożliwiające realizację trzech komponentów CAS (Creativity, Activity, Service).

Learning Outcomes:

1. Strength & growth 

Uczeń jest świadomy swoich mocnych i słabych stron.

2. Challenge & skills

Uczeń podejmuje nowe wyzwania i zdobywa lub rozwija umiejętności.

3. Initiative & planning

Uczeń inicjuje i planuje działania i przedsięwzięcia.

4. Working collaboratively with others

Uczeń aktywnie angażuje się we współpracę z innymi.

5. Showing perseverance and commitment

Uczeń jest wytrwały i sumienny w swojej pracy.

6. Global engagement

Uczeń wykazuje zainteresowanie sprawami istotnymi dla ogółu ludzkości.

7. Recognize and consider the ethics of choices and actions

Uczeń jest świadomy etycznych aspektów swoich działań.

Uczniowie realizujący CAS powinni:

Czerpać przyjemność z realizacji CAS.

Dzielić się refleksjami na temat podjętych działań.

Rozpoznawać cele, budować strategie i planować dalsze działania na rzecz osobistego rozwoju.

Badać nowe możliwości, być chętnym do stawania przed nowymi wyzwaniami.

Być zaangażowani w proces tworzenia CAS Project.

Być świadomi o przynależności do lokalnych i światowych społeczności, które dbają o środowisko.

CAS Project

Cel projektu

Celem CAS Project’u jest udział w trwałej współpracy między uczniami. Zaangażowanie uczniów pomoże im odkryć zalety pracy w grupie oraz wspólnych osiągnięć zrealizowanych poprzez wymianę pomysłów, a także umiejętności uczniów. CAS projekt jest wyzwaniem aby wyjść z inicjatywą, zademonstrować wytrwałość oraz rozwinąć zdolności do współpracy, rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji.

Przebieg projektu

Uczniowie dobrani w grupy minimalnie dwuosobowe muszą zrealizować co najmniej jeden projekt grupowy, który połączy co najmniej dwa elementy CAS (np. Service + Creativity). Czas trwania wszystkich etapów projektu to około 2 miesiące systematycznej pracy. Jednokrotny udział w przedsięwzięciu nie stanowi CAS Project’u, chyba że przygotowanie do niego wymagało poświęcenia większej ilości czasu. W trakcie okresu planowania i tworzenia, uczniowie mogą zasięgnąć pomocy i opinii wcześniej wybranego przez nich Supervisor’a.

CAS Projects przygotowane przez uczniów naszej szkoły

Maraton pisania listów Amnesty International

Organizacja Amnesty International skupia swoją działalność na obronie praw człowieka. Co roku w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka odbywa się maraton pisania listów do państw i instytucji, w których dostrzega się naruszenia tych praw. W owy maraton angażuje się nasza szkoła, a uczniowie klas DP odpowiadają za jego realizację w ramach swojego CAS Project’u.

„Informational movie about DP”

Uczniowie klasy 3DP przygotowali krótki film informacyjny o elementach programu DP takich jak CAS, EE, TOK, IA’s, czy też podział przedmiotów wedle grup.

Zakładka informacyjna CAS na stronie szkoły

Widoczny wpis również został przygotowany w ramach CAS Project’u. Celem było udostępnienie informacji na temat CASu w czytelny dla ucznia oraz rodzica sposób, który umożliwi zrozumienie idei realizowania CAS oraz jego poszczególnych komponentów.