W tym roku, w nieco zmienionej formule, w związku z pandemią koronawirusa odbyła się XIX edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim, nad którym Honorowy Patronat objął po raz kolejny Starosta Wałbrzyski. Uczniowie naszej szkoły, pod opieka prof. Artura Ciempy tradycyjnie wzięli w nim udział, osiągając sukcesy.

Do konkursu przystąpiło 17 uczniów, którzy mieli za zadanie rozwiązać test z wiedzy o powiecie wałbrzyskim i Wałbrzychu. Równocześnie nadesłali oni filmy, gdzie prezentowali region w formie popisu krasomówczego.

Po podsumowaniu punktów z testów oraz wysłuchania popisów, postanowiono 2 nagrodę przyznać Janowi Wiernickiemu, zaś trzecie miejsce przypadło w udziale Paulinie Mroczkowskiej. Jury  wyróżniło również Jana Wiernickiego za test (26 punktów na 30 możliwych).

Wszystkim serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że w I LO rozwijamy pasje krajoznawcze wśród młodzieży.