Z pozoru prosto sformułowane pytanie: Czy literatura / poezja może uratować Ziemię? – okazało się nie małym wyzwaniem. Czy można tworzyć tzw. environmentally-aware literature i czy na tak postawione pytania należy poszukiwać odpowiedzi zawężając obszar poszukiwań czy też raczej patrząc szerzej? Interaktywne warsztaty literacko-językowe poprowadzone przez Panią dr Ewę Rychter pobudziły uczestników do refleksji nad literaturą i jej rolą. I tu z pomocą 'przyszła’ Olga Tokarczuk: „The world is the fabric we weave daily on the great looms of information, discussions, films, books, gossip, little anecdotes […] When this story changes, so does the world. In this sense the world is made of words. How we think about the world and – perhaps even more importantly – how we narrate it is a massive significance, therefore. […] …” Olga Tokarczuk, Nobel Lecture 2019

Świat jest tkaniną, którą przędziemy codziennie na wielkich krosnach informacji, dyskusji, filmów, książek, plotek, anegdot. […] Kiedy zmienia się ta opowieść – zmienia się świat. W tym sensie świat jest stworzony ze słów. To, jak myślimy o świecie i – co chyba ważniejsze – jak o nim opowiadamy, ma więc olbrzymie znaczenie.” Wykład noblowski Olgi Tokarczuk, 2019

Jest to najlepsza odpowiedź na postawione w tytule warsztatów pytanie: Can literature save the Earth?

Różne zespoły klasowe miały dzisiaj okazję uczestniczyć w wykładach oraz warsztatach. Serdecznie dziękujemy PWSZ im. Angelusa Silesiusa za zaproszenie.

TytułPrzedmiotProwadzącyForma
W jaki sposób wpływamy
na zachowania innych ludzi? Dlaczego ulegamy?
 dr Jarosław ZagrobelnyWykład interaktywny
Schizofrenia władzy
na przykładzie „Folwarku zwierzęcego” G. Orwella
Język polskiWOSprof. Henryk Gradkowski  Wykład  
The Magic of Linguistics –
a ‘trailer’ to the study
of the linguistic phenomena
Język angielskidr Anna Pełczyńska  Wykład interaktywny  
Can literature save
the Earth?
Czy poezja może uratować Ziemię?
Język angielskiJęzyk polskidr Ewa RychterWarsztaty literacko- językowe
w języku angielskim
Alchemia – między nauką
a magią
Chemiadr Monika GawłowskaWarsztat Pokaz