Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wszyscy Absolwenci Programu IB DP zdali i otrzymują Dyplom Bilingwalny Matury Międzynarodowej punktowany bardzo wysoko na uczelniach polskich i zagranicznych. Dwa najwyższe wyniki 42-punktowe otrzymały: Joanna Sulanowska i Elżbieta Majchrzak. Do tego trzeba dodać, że nasz średni wynik to blisko 35 punktów i jest wyższy od średniej światowej, która wyniosła w tym roku 33. Nasi Maturzyści IB zdobyli aż 23 siódemki. Uzyskanie oceny 7 z egzaminu maturalnego przeliczane jest uczniom IB DP rekrutującym na polskie uczelnie jako 100% wynik matury w rekrutacji z danego przedmiotu. Maksymalnym wynikiem możliwym do osiągnięcia jest 45 punktów (z każdego z 6 przedmiotów można osiągnąć maksymalnie 7 punktów oraz 3 dodatkowe punkty za Extended Essay oraz TOK).

Najwyższą ocenę z matury w skali 1-7, czyli 'siódemkę’ z egzaminu maturalnego uzyskali:

  • Język polski: Julia Ryfa, Joanna Sulanowska;
  • Język angielski: Julia Ryfa, Wiktoria Pasterska, Michał Łuksza, Mateusz Karolczak, Joanna Sulanowska, Jan Gumulak, Jakub Skorut, Igor Krzywda, Hanna Lupierz, Hanna Świerczyńska, Bartosz Utecht;
  • Historia: Mateusz Karolczak;
  • Geografia: Elżbieta Majchrzak;
  • Psychologia: Hanna Lupierz, Elżbieta Majchrzak;
  • Biologia: Joanna Sulanowska, Elżbieta Majchrzak;
  • Fizyka: Igor Krzywda;
  • Chemia: Joanna Sulanowska;
  • Informatyka: Igor Krzywda;
  • Matematyka: Elżbieta Majchrzak.

Ponadto, za Extended Essay (Esej badawczy na 4 000 słów) ocenę najwyższą – A – otrzymało 5 osób:

EE z języka polskiego na ocenę A zaliczyły: Joanna Sulanowska i Dominika Zduniak.

EE z języka angielskiego na ocenę A zaliczyły: Hanna Lupierz, Hanna Świerczyńska, Elżbieta Majchrzak.

Serdecznie gratulujemy naszym Maturzystom IB oraz dziękujemy Nauczycielom prowadzącym zajęcia w Programie Matury Międzynarodowej!