10 stycznia 2022 r. Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej zorganizował w Sejmie wysłuchanie dla młodych ludzi w sprawie planowanych zmian w oświacie, znanych jako Lex Czarnek, podczas którego uczniowie szkół średnich, a także studenci – zarówno Ci zgromadzeni na miejscu jak i uczestnicy wideokonferencji – mieli okazję zabrać głos i wyrazić swoje zdanie bądź przedstawić obawy co do konkretnych aspektów ustawy. Wśród licznych uczestników spotkania nie mogło zabraknąć reprezentacji uczniów I LO w Wałbrzychu. W skład reprezentacji weszli: Kornelia Ejsmont (2 pre-DP), która zabrała głos jako uczestniczka spotkania online, Hania Chomen (2 pre-DP), Kacper Gawron (3 DP 4) oraz Jakub Filipiak, Adam Krynda i Dominika Malicka (z 3 DP). Dziękujemy uczniom za zainteresowanie tematem przyszłości edukacji w Polsce oraz organizatorom wydarzenia za zrozumienie fundamentalnej kwestii jaką jest umożliwienie młodym ludziom wypowiadania się w kwestiach, które dotyczą bezpośrednio ich samych.