Informujemy wszystkich zainteresowanych o zmianie terminów w konkursach organizowanych przez naszą szkołę dla uczniów szkół podstawowych. Piąta fala pandemii, przejście na nauczanie zdalne, a następnie ferie zimowe wprowadziły zmianę w rytmie pracy szkół. Dlatego podjęliśmy decyzję o zmianie terminów w konkursach organizowanych przez szkołę.

Zaktualizowane regulaminy konkursów znajdziecie w zakładce Uczeń, Konkursy organizowane przez szkołę.

Ważne terminy – zgłoszenia do Konkursu Disce Puer przesyłają szkoły do 28.02.2022 roku

zgłoszenia do Konkursu Mały Poliglota przesyłają szkoły do 24.02.2022 roku

Zachęcamy do sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności w konkursach.

Konkursy organizowane przez naszą szkołę są wpisane na listę konkursów i zawodów Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, co oznacza dla startujących, że zdobycie I, II, III miejsca jest związane z uzyskaniem dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej.