Jesteśmy solidarni z Ukrainą i staramy się w jak największym zakresie odpowiadać na potrzeby tych, którzy przyjechali do Wałbrzycha w związku z agresją militarną Rosji na Ukrainę. Dwie rodziny goszczą aktualnie w mieszkaniach naszych nauczycieli, cała społeczność szkolna jest zaangażowana w pomoc, codziennie pojawiają się nowe pomysły i inicjatywy. Poza materialnym i rzeczowym wsparciem pomagamy w sprawach urzędowych, znalezieniu pracy, zapewnieniu naszym gościom opieki medycznej. Od przyszłego tygodnia nauczyciele naszej szkoły będą prowadzili lekcje języka polskiego dla młodych ludzi, którzy z różnych przyczyn nie mogą aktualnie podjąć nauki w szkole i będą podejmowali się pierwszej w swoim życiu pracy. Wspieramy uczniów, których przyjęliśmy do naszej szkoły, staramy się reagować na potrzeby ich rodzin i przyjaciół, przebywających obecnie w Wałbrzychu. Bardzo dziękujemy uczniom, którzy angażują się w pomoc naszym gościom, dziękujemy również ich rodzicom, którzy w bardzo szybkim tempie reagują na nasze prośby dotyczące pomocy rzeczowej.