W sobotę, 19 marca grupa uczniów z SKKT PTTK- PTSM „Wędrowniczek” pod opieką prof. Artura Ciempy udała się z Boguszowa- Gorc na szczyt Chełmca, aby zainaugurować sezon turystyczny, podczas „Sudeckiego Powitania Wiosny”, organizowanego przez Koło Przewodników Sudeckich i Terenowych oraz boguszowski OSiR. Na Chełmcu zjedliśmy kiełbaski, napiliśmy się ciepłej herbaty, zwiedziliśmy wieżę widokową i posłuchaliśmy prelekcji GOPR-owców.