Jednomyślnie – najpierw głosami Grona Pedagogicznego, a później Komisji Konkursowej – Pani Dyrektor Oksana Citak zostaje z nami kolejną kadencję. Serdecznie gratulujemy! Na czym polega fenomen Pani Dyrektor? Jest silną Osobowością i odważną Liderką, to fakt, ale jednocześnie daje wystarczająco dużo przestrzeni tym, którzy chcą działać, tworzyć i mają pomysły na to, żeby nasza szkoła rozwijała się wszechstronnie. Zarządzanie oparte przede wszystkim na zaufaniu, a nie kontroli, to klucz do sukcesu, na który – jak powtarza Pani Dyrektor – ”składa się praca zespołowa nas wszystkich”. Brawo Pani Dyrektor!