W piątek 24 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Oprócz wręczenia nagród i dyplomów za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach, po raz pierwszy Rada Rodziców ufundowała nagrody dla poszczególnych klas za zaangażowanie w życie szkoły i organizację różnych przedsięwzięć. W plebiscycie przyznano następujące miejsca;

1 miejsce – klasa 3 a4 (wych. Prof. Sylwia Aftyka-Łoda) – za organizację Dnia Edukacji Narodowej w formie matury dla nauczycieli;

2 miejsce – klasa 1 pre-DP (wych. Prof. Małgorzata Simm) – za organizację Dnia Czekolady;

3 miejsce – klasa 2 pre-DP (wych. Beata Urbaniak) – za organizację Prima Aprilis jako 'Dnia bez Plecaka z konkursami’.

Miłym akcentem był film jaki przygotowała Hania Chomen z klasy 2 pre-DP o działalności Samorządu Szkolnego i poszczególnych zespołów klasowych w minionym roku szkolnym.

Nagrody pieniężne z Rady Rodziców otrzymały osoby z najwyższymi średnimi, m.in. Kornelia Ejsmont za średnią (5,69), Nela Walendzik (5,23), Kacper Gawron (5,14).