W listopadzie, grupa 29 uczniów rozszerzonego WOS-i z klas trzecich pod opieką Prof. Artura Ciempy i Prof. Grzegorza Sakowicza uczestniczyła we Wrocławiu w wysłuchaniu popisów krasomówczych studentów prawa na Uniwersytecie SWPS podczas zainscenizowanej rozprawy sądowej. Sprawy dotyczyły kazusów z prawa cywilnego (rozwód, odszkodowanie, alimenty) i karnego (zabójstwo).