Jesteśmy w grupie 8 szkół z województwa dolnośląskiego, które będą u siebie testować nowy model edukacji klimatycznej przygotowany przez @FundacjaForumInicjatywSpołecznych . Zainteresowanych pilotażem było kilkadziesiąt placówek, więc tym bardziej cieszymy się, że to właśnie w naszej szkole będziemy pracować z młodzieżą nad empatią, prowadzić badania terenowe, projektować rozwiązania przyjazne klimatowi metodą design thinking, uczyć się pracy z otoczeniem lokalnym. Zagoszczą u nas takie pojęcia jak: innowacje, światozmieniacze (change maker) czy przywództwo.  

Mamy nadzieję na bliską współpracę z pozostałymi szkołami, które są w naszej grupie:

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu – subregion jeleniogórski  

Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach– subregion legnicko-głogowski  

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej – subregion wrocławski  

LO6 – Liceum Ogólnokształcące nr VI we Wrocławiu – subregion Wrocław  

Oberschule an der Weinau, Zittau (Klimaschule) – obszar transgraniczny Niemiec  

ZŠ Eduarda Nápravníka, Býšť – obszar transgraniczny Czech  

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. „Na Bursztynowym Szlaku” w Lewinie Kłodzkim 

Nowy Model Edukacji Klimatycznej to pilotażowy program Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych realizowany w ramach projektu „Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej”. Jego celem jest budowa nowego modelu praktycznej i sprawczej edukacji klimatycznej, w której uczniowie będą poznawać narzędzia i rozwijać umiejętności pozwalające zapobiegać zmianom klimatu oraz adaptować się do nich. Ambicją twórców projektu jest to, aby powstał elastyczny model edukacji klimatycznej, oparty na umiejętnościach i sprawczości. Uniwersalność i potencjał modelu pozwoli nauczycielom różnych przedmiotów realizować go w ramach podstawy programowej. Model przeprowadza nauczycieli przede wszystkim przez proces tego, jak pracować sprawczo z uczniami tworząc wdrażalne rozwiązania (w tym technologiczne). Projekt wystartował w marcu 2022 roku. Od marca do czerwca 2023 roku 8 szkół z terenu Dolnego Śląska oraz Czech i Niemiec będzie testować model na zajęciach pozalekcyjnych.  

Projekt jest realizowany przez Fundację Forum Inicjatyw Społecznych w modelu partnerskim z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, SEVER – Centre for Environmental Education z Czech oraz EuroSoc-digital GmbH (EUD) z Niemiec. Projekt jest częścią Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu (EUKI) realizowanej w imieniu federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU).

#ffis#cfg#climateaction#code4green#nauka#tdh#projekt#dzieci#edukacja#rozwój#wiedza#pasja#motywacja#rozwój#study#innowacje#ai#eko#ekologia#code#klimat#nauczyciel#euki#eukipoland#research#science#climatechange#ekoedukacja#warszataty#designthinking #climatementalhealth #climatecrisis #mentalhealthawareness #climateemergency #climateaction #earth #codeforgreen