Informacja o osobach zakwalifikowanych do części ustnej konkursu Disce Puer zostanie przesłana do zakwalifikowanych szkół w dniu dzisiejszym (20.03.2023) w godzinach popołudniowych. Pełne wyniki konkursu zostaną przesłane do wszystkich szkół po zakończeniu części ustnej.

Uwaga: nastąpiła zmiana terminu finału konkursu na 3 kwietnia 2023 roku.

Organizatorzy