20 marca 2023 roku w przestrzeni Wałbrzyskiej Galerii BWA odbyło się otwarcie wystawy uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. I. Paderewskiego, którzy na maturze realizują przedmiot Visual Arts. Wystawa jest rezultatem dwuletniego kursu, elementem matury w programie matury Międzynarodowej IB. W pierwszym roku kursu uczniowie zdobywają doświadczenie, umiejętności rysowania, projektowania ale i eksperymentowania z różnymi technikami plastycznymi. Podstawy pozwalają w następnym roku na stworzenie wystawy. Tegoroczna wystawa mająca wspólną nazwę „Rozstrzał” zawiera indywidualne wystawy każdej z siedmiu uczestniczek. Alicja Gniatkowska, Julia Jelonek, Martyna Kowalczyk, Maja Skórska, Julia Podsiedlik, Alicja Szarek i Maria Wyszowska w swoich pracach sięgają po różnorodne techniki rysunkowe, malarskie, graficzne oraz ceramikę i szkło. Tematyka indywidualnych wystaw była zróżnicowana. Po wystawach możemy dostrzec pewien obraz zainteresowań i problemów o których mówią nam w swoich pracach młodzi twórcy. Alicja Gniatowska porusza w swoich pracach temat sztuki, która niepokoi. Ilustruje swoimi pracami różne wizje i rodzaje lęku. Natomiast Martyna Kowalczyk w swoich pracach przedstawia nam zjawisko bratnich dusz. Alicja Szarek skupiła się na przedstawieniu negatywnych i ciężkich emocji oraz doświadczeń. W szeregu tych prac znalazły się również takie, które symbolizują nowy poczatek po burzliwej przeszłości. Maja Skórska prezentuje w swojej wystawie gołębie, w jaki sposób były one postrzegane na przestrzeni wieków. Łamiąc steoretypy gloryfikuje obraz i znaczenie gołębia w historii i sztuce. Inny temat przedstawiła w swoich pracach Julia Jelonek, zobrazowała przemiany jakie towarzyszą człowiekowi wraz ze śmiercią, podkreślając przemijanie życia i jego ulotność. Natomiast Julia Podsiedlik skupiła się na przedstawieniu ciała i duszy na różne sposoby od malarstwa po rzeźbę. Jej prace były zarówno niepokojące, jak i pogodne. O cielesności ale w innym kontekście opowiada swoimi pracami Maria Wyszowska. Jej prace skupiły się na opowiedzeniu o budowaniu relacji na odległość oraz na emocjach i doświadczeniach, które towarzyszą temu procesowi. Uczennica stworzyła realistycznych wymiarów odlew siostry. Szeroki zakres technik zaprezentowany na wystawie jest owocem współpracy szkoły z pracownią Centrum Ceramiki Unikatowej Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. Dzięki możliwościom jakie stwarza instytucja młodzi artyści nie muszą się ograniczać do pracowni szkolnej.