W dniu 14 marca, 17 uczniów naszej szkoły przystąpiło do etapu regionalnego XVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”, organizowanej między innymi przez Komisję Europejską i Parlament Europejski. 

Laureaci i finaliści etapu ogólnopolskiego trzymują: maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym na wybrane kierunki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Szczecińskim, płatny staż w Parlamencie Europejskim, wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego, nagrody rzeczowe. Z naszej szkoły do etapu okręgowego zakwalifikowali się: Kacper Gawron z klasy IV DP, Krzysztof Stasiński z klasy III a, Natalia Chrapek z klasy I d, Aleksandra Antonowicz z II PreDP i Rafał Powroźnik z III b. Opiekunem młodzieży jest prof. Artur Ciempa.