W ramach współpracy naszego liceum z Niemieckim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym w Wałbrzychu mogliśmy w dniu 10 maja 2023 r. wysłuchać wykładu „Tajemnicze miejsca Dolnego Śląska”, przeprowadzonego przez Panią Magdalenę Woch – Kierownika Działu Muzealno–Edukacyjnego Zamku Książ. Prelegentka wprowadziła nas w miejsca emitujące dobrą energię, opisała ich historię i zachęciła do ich zwiedzania. Usłyszeliśmy również o tajemnicach ukrytych w historii Mokrzeszowa, Morawy, Miedzianki, Ząbkowic Śląskich i mauzoleum w Wałbrzychu.

Tekst: Iwona Rudnicka