Jak wiecie, uczniowie klas 1b i 2b biorący udział w projekcie klimatycznym, pod opieką pań prof.: Beaty Szlezynger-Hayatli i Joanny Ławniczak, wybrali obszar badań związany z wodą – chodzi o Pełcznicę i inne rzeki naszego miasta i okolic.

W związku z tym, realizujemy różne działania zmierzające do poznania wszelkich zjawisk wpływających na wody powierzchniowe.

Jednym z takich działań było spotkanie 2 czerwca 2023 roku z panem mgr inż. Piotrem Wojtkowskim, hydrogeologiem, który przybliżył nam w jaki sposób różne skały, ich ułożenie wpływają na wody danego terenu, jak przedstawiają się zasoby wód podziemnych oraz ich stan, w jaki sposób zanieczyszczenia wód powierzchniowych mogą wpływać na stan wód podziemnych.

#ffis #cfg #climateaction #code4green #nauka #tdh #projekt #dzieci #edukacja #rozwój #wiedza #pasja #motywacja #rozwój #study #innowacje #ai #eko #ekologia #code #klimat #nauczyciel #euki #eukipoland #research #science #climatechange #ekoedukacja #warszataty #designthinking #climatementalhealth #climatecrisis #mentalhealthawareness #climateemergency #climateaction #earth #codeforgreen