W dniach 25-26 września 2023 r., w Białymstoku, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Szkół IB w Białymstoku, w której uczestniczyły: Pani Dyrektor Oksana Citak oraz Pani Wicedyrektor/Koordynator IB DP i MYP – Beata Urbaniak. Zjazd Dyrektorów i Koordynatorów był świetną okazją do wymiany doświadczeń, współpracy oraz dzielenia się dobrymi praktykami, a także – oprócz obrad – do wielu cennych rozmów. Serdecznie dziękujemy Zarządowi Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce oraz Gospodarzom tegorocznej konferencji za doskonałą organizację.