Natura Wszechświata i ciał niebieskich, koncepcje  astronomii matematycznej, kosmologie sfer planetarnych , sferyczny model Wszechświata, sferyczny model Wszechświata, poglądy średniowiecznych filozofów chrześcijańskich czy myślicieli renesansowych, jak np. św. Tomasz z Akwinu, Robert Grosseteste, Roger Bacon, Mikołaj Oresme, odkrycia Kopernika, Keplera, dawne kosmogonie, czarne dziury, starożytni filozofowie przyrody, tajemnice początku i wiele innych ciekawych problemów zostało poruszonych podczas wykładu, w którym uczestniczyła wraz Panią Profesor Anną Walendzik  grupa naszych uczniów.

STAROŻYTNE I ŚREDNIOWIECZNE KOSMOLOGIE A STANOWISKO ZAKONU JEZUITÓW W XVI-XVII WIEKU WOBEC NOWYCH ODKRYĆ MIKOŁAJA KOPERNIKA, KEPLERA, GALILEUSZA I TYCHONA DE BRAHE – historyczno-analityczny wykład, który odbył się 20.09.2023 w ramach XXVI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, wygłosił dr Rober Goczał  na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Poruszone zagadnienia  dotykały odwiecznych pytań zadawanych sobie przez człowieka i skłoniły wszystkich uczestników do głębszych refleksji, że czasami, kiedy naukowe teorie nie wystarczają, trzeba dopuścić do głosu to ,co liryczne i metafizyczne w tym rozszerzającym się Wszechświecie.

Tekst: Magdalena Ilnicka – Janczak

Zdjęcia: Anna Walendzik