I konferencja ekologiczna w naszej szkole za nami ! Inspiracją było zakończenie unijnego projektu „Zielona szkoła liderów szansą na zieloną zmianę”, który napisały i przeprowadziły nasze uczennice, ale dzisiejszy dzień to też triumf ekologicznych postaw, które wybrzmiały w naszych murach, lekcja świadomości ekologicznej i wybitni goście, którzy otworzyli nam oczy na wiele spraw, o których trzeba mówić, mówić głośno.

Dyskusja panelowa pokazała, że dużo zawdzięczamy NGO i edukacji ekologicznej, (jaką prowadzi np. Fundacja Centrum Europa), której prezeską jest nasza polonistka Aldona Ziółkowska- Bielewicz, a także aktywności prezydenta, który od lat prowadzi prelekcje o potrzebie i sensowności segregacji odpadów w naszym mieście. Zielony Wałbrzych ma szczęście do prezydenta, dla którego sprawy związane z ekologią są nie tylko priorytetowe, ale dla prezydenta , który bakcylem ekologii potrafi zarażać. Dziś zarażał w naszej szkole,- „ Czy wy wiecie, że bogatsi od nas kilkukrotnie Japończycy wytwarzają o połowę mniej odpadów niż my, Polacy?, „ Czy zastanawialiście się jakie oszczędności energii przyniosłoby obniżenie temperatury w sali szkolonej lub w domu o jeden stopień np. z 19 do 18 stopni Celsjusza?” Roman Szełemej, poinformował, że już w połowie przyszłego roku w Wałbrzychu będzie jeździło 20 autobusów na wodór , co wpłynie na jakość powietrza i zadeklarował, że do roku 2030 roku Wałbrzych będzie miastem, które zupełnie zrezygnuje z węgla. Grzegorz Górski z Toyoty pochwalił się, że działania w fabryce zmierzają do tego, aby w 2030 roku TMMP ( Toyota Motor Manufacturing Poland) ma być w 100 % miejscem zeroemisyjnym.
Po dzisiejszej konferencji jest szansa na powstanie organizacji ekologicznej w naszej szkole! Wsparcie zadeklarował prezydent, przedstawiciel TMMP, a przede wszystkim Krzysztof Żarkowski , którego głos w dyskusji panelowej był głosem goryczy, m.in z powodu, jego zdaniem, braku społecznych inicjatyw proekologicznych. Prezydent Szełemej i Grzegorz Górski przekonywali, że wałbrzyszanie są o wiele bardziej świadomi i wyedukowani ekologicznie niż jeszcze kilka lat temu. Małgorzata Beślerzewska, ekolożka, edukatora ekologiczna, redaktorka naczelna portalu ekopraktyczni.pl przekonywała, że nie wystarcza zapewnienie o zeroemisejności i o zrezygnowaniu z paliw kopalnych, mówiła że musimy zmienić się my, każdy z nas; „Jesteśmy jak pacjent, który usłyszał diagnozę, że aby przeżyć potrzebuje terapii trudnej i zmiany stylu życia. Jeśli tego nie zrobimy, nie przetrwamy.

Specjalne gościnie w osobach senatorki Agnieszki Kołacz- Leszczyńskiej oraz posłanki Katarzyny Mrzygłockiej wyraziły wsparcie dla naszych pro ekologicznych działań i wszelkich innych szkolnych aktywności. Obie pochwaliły nasze zaangażowanie w tematy nie tylko naukowe, ale także w kwestie edukacji demokratycznej, obywatelskiej oraz wolnościowej.
Emocje wywołały fragmenty wyemitowanego filmu dokumentalnego „ Można panikować”, w którym prof. Szymon Malinowski ostrzega nas, społeczeństwo, świat przed skutkami katastrofy klimatycznej.Mówi, aby skłonić ludzi do zmiany naszego sposobu myślenia. „Można panikować” to film zapowiadający katastrofę, która – miejmy nadzieję – przyniesie w konsekwencji oczyszczenie.
Profesor Malinowski mówi” Po panice, która wybuchnie, jak ludzie uświadomią sobie na skraju jakiej przepaści jesteśmy, trzeba będzie działać. Działać, żeby nie tyle wygrać, co po prostu przeżyć”.

Zainteresowanie wzbudził także wykład Jarosława Brodeckiego młodego naukowca, laureata wielu nagród, obecnego na liście Forbesa „25 przed 25” promującej młodych naukowców. Brodecki w genialny sposób opowiadał o konsekwencjach topnienia lodowców i podnoszenia się temperatury.
Wręczyliśmy także z pomocą senatorki i posłanki oraz wicedyrektorki Beaty Urbaniak nagrody w konkursie ekologicznym „Zielona zmiana”. Prace fotograficzne i filmowe obrazowały proekologiczne postawy oraz zachowania i będziemy o nich jeszcze pisać w naszych mediach. Konferencja była także podsumowaniem działań projektu „Zielona szkoła liderów, szansą na zieloną zmianę”.

Tekst: Aldona Ziółkowska – Bielewicz

Zdjęcia: Jacek Pawlik, Jakub Pawlik, Bartosz Krzesiński