Wdzięczność, dobro, miłość to motywy przewodnie tegorocznego świątecznego spotkania przygotowanego przez klasę IpreDP. Aula stała się przestrzenią spotkania  przeszłości i teraźniejszości. W baśniowej aurze „Królowej Śniegu”.H.Ch.Andersena, słuchając mądrych wierszy Profesora Michała  Barańskiego, odbyliśmy niezwykłą podróż. Wędrówka Gerdy w poszukiwaniu Kaja stała się pretekstem do wspomnienia nauczycieli naszej szkoły, którzy odeszli. Patrząc na bardzo stare i nowsze fotografie z kroniki szkolnej, słuchaliśmy „Kolędę dl nieobecnych ”, wierząc, że „Że gdziekolwiek są, dobrze im jest, bo są z nami choć w innej postaci”. Z wielkim wzruszenie posłuchaliśmy wspomnień Pani Dyrektor Oksany Citak, Profesor Moniki Żeromskiej-Ciesielskiej, Pani Wicedyrektor Małgorzaty Simm o zmarłych nauczycielach m.in. o Profesor Marcie Gąsiorowskiej, Profesor Stefanii Wilusz czy Profesor Teresie Bogumiłło. Następnie pokazując, że uczniowie naszej szkoły czynią dobro nie tylko od święta, wspominaliśmy, oglądając prezentację, wszystkie działania, jakie podejmowaliśmy na rzecz innych, potrzebujących.

Piękna baśniowa scenografia, śliczny śpiew chóru szkolnego i przede wszystkim słowa wiersza profesora Barańskiego: 

Jeśli już chcesz mi dać jakiś świat w prezencie

Nie owijaj go w bawełnę ani w choćby najszczersze złoto

Daj mi po prostu siebie w duszy na przechowanie 

Wystarczy mi samo święto, a w święcie

Niech będzie więcej nieba niż zwykle na ziemi

Prezentem niech będzie święto, a nie jego opakowanie

Pokazały nam, że w świątecznym pośpiechu, szale zakupów tracimy to ,co najważniejsze-bliskość, dobro, wdzięczność, dlatego my daliśmy sobie „Świat w prezencie”, bo taki tytuł, podobnie jak wiersz profesora Barańskiego  miało nasze przedstawienie. Na zakończenie wszyscy obecni w auli przedstawienie nauczyciele zaśpiewali kolędę, ale nie był to koniec niespodzianek.

Profesor Michał Barański ulegając podczas prób magii auli, napisał piękny wiersz, poświęcony temu niezwykłemu miejscu. Był to dla nas wzruszający prezent. Wiersz poświęcony  również auli przed laty napisała Profesor Marta Gasiorowska.

Ze sceny wybrzmiały słowa:

AULA

W samym środku, chociaż jednak trochę z boku

W sercu, z prawej, ale trochę z lewej strony

Na początku, a szczególnie w końcu roku

Jest świat baśni z korytarzy wydzielony

Wszystkie kroki tam prowadzą i pomysły

Czas przyspiesza w niej, to znów spowalnia

Tu ucztują szóste oraz siódme zmysły

Drzemią puenty, bo dla puent tu aura idealna

Zimno tu, lecz jednocześnie ciepło w duszy

Bywa ciemno, ale są od światła specjaliści

Cicho, ale już po chwili ciszę kruszy

Śpiew i smyczek, po muzykę tu przyszliśmy

Po muzykę i po teatr, uroczystość

Po wrażenia, jakich nigdzie indziej nie ma

Magię chwili, piękno słowa, romantyczność

Prawdę o nas i o prawdzie tej poemat

 W środku miasta, nieopodal parku Sobieskiego 

Jest jedynka, która świata się nie lęka

Bo ma Aulę swoją u Paderewskiego

Aulę Marty, azyl święta oraz piękna

Wiersz odczytały organizatorki uroczystości Profesorki : Alicja Urbańska, Adriana Gawlik, Anna Walendzik , Magdalena Ilnicka-Janczak oraz autor Profesor Michał Barański.

Bardzo dziękujemy za wzruszające chwile klasie IpreDP, chórowi szkolnemu oraz obsłudze technicznej.

Tekst: Magdalena Ilnicka – Janczak

Zdjęcia: Michał Barański