12.01.2024 Tuż przed samymi feriami, szkolny klub PADEREWSKI GRA wybrał się na gry ruchowo-strategiczno-logiczne do Pixel XL we Wrocławiu. Mieliśmy okazję poćwiczyć strategię zespołową, trochę porywalizować oraz również się zmęczyć – było dużo skakania oraz tańca. Gry to nasza pasja. Zapraszamy do klubu!

Opiekunki wyjazdu: Prof. Sylwia Piątkowska, Prof. Alicja Urbańska, Prof. Justyna Obrzydowska