26 czerwca 2024 r. na posiedzeniu Senatu Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią i naszym liceum. Choć nasza dobra współpraca trwa już od kilku lat, to jednak formalne podpisanie porozumienia może być początkiem nowych działań o charakterze naukowym – podejmowanych wspólnie. Życzymy Akademii i sobie owocnej współpracy w kolejnych latach. Ze względu na czas urlopów z ramienia naszego liceum, w zastępstwie za Panią Dyrektor Oksanę Citak, porozumienie podpisały Panie wicedyrektorki: Beata Urbaniak i Małgorzata Simm.