Strona główna Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Adres mailowy: sekretariat@1lo.walbrzych.pl

Numer telefonu: +48748423683

Adres skrzynki ePUAP: 1lowalbrzych/Skład_ESP

Wszelkie zapytania można składać na adres email szkoły oraz telefonicznie lub na miejscu w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Informację przygotował(a): Przemysław Pobiedziński

Opublikował(a): Przemysław Pobiedziński

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: