Strona główna Majątek placówki

Majątek placówki

Zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, informacje o majątku placówki są dostępne poprzez serwis podmiotowy BIP naszego podmiotu nadrzędnego, dostępny pod adresem:  www.bip.um.walbrzych.pl

Informację przygotował(a): Przemysław Pobiedziński

Opublikował(a): Przemysław Pobiedziński

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: