Klasa dwujęzyczna

bili


 

KLASA DWUJĘZYCZNA 

  • przygotowująca do matury polskiej,
  • przygotowująca do matury międzynarodowej.

Dzięki rozwojowi technologii informacyjnych świat stał się „globalną wioską”. Możliwości kontaktowania się z innymi ludźmi , ze światem nauki, praca w międzynarodowych instytucjach i przedsiębiorstwach, pozyskiwanie informacji o nowych wynalazkach i udogodnieniach nie mają granic, jeśli potrafimy posługiwać się językiem angielskim.  Klasa dwujęzyczna przygotowuje naszych uczniów do swobodnego wykorzystywania języka angielskiego zgodnie z ich własnymi zainteresowaniami.

Zaletą profilu jest :

• szerokie spektrum wyboru rozszerzeń przez ucznia ( historia, język polski, wos  geografia, biologia/ chemia/ fizyka, matematyka),

  • 7 godzin języka angielskiego w tygodniu, dla chętnych możliwość wyboru (po klasie I ) zdawania matury międzynarodowej , patrz: https://www.1lo.walbrzych.pl/international-baccalaureate-organization/organizacja-matury-miedzynarodowej/

• zajęcia po angielsku: wiedza o krajach anglojęzycznych, geografia, informatyka, taniec ,

  • szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących: język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański i język włoski;

Uczniowie tej klasy biorą udział w warsztatach międzynarodowych, w warsztatach tłumaczeniowych. Zajęcia w Britsh Council, udział w spektaklach teatralnych w języku angielskim, wyjazdy na zajęcia na filologię angielską pozwalają naszym uczniom już  w liceum sprawdzać poziom znajomości języka i doskonalić jego wykorzystywanie.

Nasi absolwenci po tym profilu:

• wielu zdało egzaminy:  Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English,

  • podjęli studia  w kraju i za granicą: studia ekonomiczne –  (w tym Szkoła Główna Handlowa), prawo , stosunki międzynarodowe,  politechnika,  filologie  : iberystyka, sinologia, japonistyka, szwedzki, czeski, koreański, niderlandzki, rosyjski, węgierski i  filologia angielska ,
  • studiują na:  medycynie, studiach przyrodniczych, prawie,  psychologii, socjologii, dziennikarstwie, kulturoznawstwie,  filologii polskiej. Wybierają studia na politechnice,
  • potrafią wykorzystywać biegłą znajomość języka angielskiego w wybranym przez siebie obszarze zawodowym.

 

Skip to content