Grupa uczniów naszego liceum pod opieką prof. R. Barto i uczniów gimnazjum pod opieką prof. W. Chudzińskiego przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjno-kulturalnego  „Liga szkół Jana Karskiego”, którego hasłem przewodnim jest „Karski my hero”. Program jest realizowany przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Jan Karski – dyplomata, oficer i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi – polskim Orderem Orła Białego i amerykańskim Medalem Wolności, uhonorowany przez Instytut Jad Waszem tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, honorowy obywatel państwa Izrael. Karski w czasie drugiej wojny światowej przedostał się z okupowanej Polski na zachód i jako świadek Holocaustu poinformował o losie Żydów prezydenta Roosevelta. W powszechnej pamięci zapisał się jako ten, który powiedział światu o Holocauście i jako ten, którego świat nie wysłuchał.

Celem programu jest upowszechnianie wartości uosabianych przez Jana Karskiego: odwagi, odpowiedzialności, poszanowania godności człowieka oraz dialogu międzykulturowego, a także promocja czytelnictwa wśród młodzieży. Do przedsięwzięcia zgłosiły się cztery zespoły uczniów z gimnazjum i jeden zespół z liceum. Istotą programu jest zorganizowanie wydarzenia związanego z Janem Karskim  i zaprezentowanie go podczas Dnia Jana Karskiego. Wydarzenie może mieć formę spektaklu, filmu, prezentacji multimedialnej, publikacji czy gry. Uczniowskie projekty będą uczestniczyć w konkursie, w którym komisja złożona z członków Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego wybierze najlepsze. Podczas wydarzenia czytelniczego „Karski – my hero”, które odbędzie się w dniu 17 listopada w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia nastąpi ogłoszenie zwycięzców. Nagrodą jest wycieczka do Warszawy w grudniu 2016 r. połączona ze zwiedzaniem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Muzeum Powstania Warszawskiego.       Ryszard Barto