Z ogromną radością i dumą informujemy, iż otrzymaliśmy autoryzację w Programie Matury Międzynarodowej!!! Jesteśmy pierwszą szkołą w naszym regionie, której udało się pomyślnie przejść przez bardzo trudny proces weryfikacyjny! Serdecznie dziękujemy Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom oraz Wszystkim, którzy nas mocno wspierali – Dyrektor Szkoły Oksana Citak i Koordynator IB Beata Urbaniak!

Foto. od lewej: Larissa Korabelschikova, Roman Szełemej, Jane Hanna, Oksana Citak, Beata Urbaniak

Już w tym roku szkolnym ogłaszamy nabór do klasy pierwszej IB w liceum. Będzie to klasa przygotowująca do Dyplomowego Programu Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme), który jest realizowany w klasie drugiej i trzeciej liceum.

Program Matury Międzynarodowej to intensywny program przed-akademicki rozwijający u absolwentów IB World Schools kreatywność i zaangażowanie, wiedzę  i kompetencje, komunikatywność oraz umiejętność podejmowania inicjatyw i pracy w zespole.