3.04.2017 roku rozpoczęliśmy Szkolne Dni Zdrowia i Profilaktyki pod hasłem Światowego Dnia Zdrowia (7.04.2017 r.)  „DEPRESJA – porozmawiajmy o niej”.  Zapraszamy wszystkich uczniów do przeczytania komiksu „Czarne fale” Katarzyny Szaulińskiej i Daniela Chmielewskiego (dostępny w Klubie za kratą, bibliotece szkolnej oraz na korytarzu szkolnym), aktywnego uczestnictwa w zajęciach poruszających ten temat oraz różnych działań, które będą się odbywać w trakcie tego tygodnia…