20 czerwca br. klasy drugie: bilingwalna i humanistyczna, wysłuchały wykładu Pani Hanny Winnickiej na temat 'Global Awareness’. Pani Winnicka jest absolwentką klasy językowej I LO, laureatką Konkursu o Unii Europejskiej, absolwentką prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i stypendystką Uniwersytetu w Holandii oraz autorką kilku publikacji pracowniczych. Serdecznie dziękujemy!