Uczniowie naszego gimnazjum zostali laureatami Międzynarodowego Konkursu dla Uczniów i Młodzieży „ Heimat im Spiegel von Flucht, Vertreibung und Integration” („Ojczyzna w świetle emigracji, prześladowań i integracji”), który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Pamięć i Spotkanie pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Saksonii. Serdecznie gratulujemy Uczniom i Pani Profesor Iwonie Rudnickiej!!!

Uczniowie: Dominik Batorski, Oliwia Brach, Krystian Drapała, Magdalena Dziewiątkowska, Wiktoria Janicka, Wiktoria Korba, Kamil Krzyżosiak, Dawid Lempart, Aleksandra Maź, Oskar Niczyporuk i Bartosz Słomowicz przygotowali sztukę teatralną pt. „Es war ein Traum” („ To był sen”). Przedstawienie zostało nagrane w lutym 2017 r. i wysłane do organizatora. 12.06.2017r. odebraliśmy nagrodę specjalną, którą osobiście wręczyła Minister Kultury Saksonii – Pani Brunhild Kurt w Gimnazjum im. G.-E.- Lessinga w Döbeln.