Tegoroczny absolwent klasy bilingwalnej – Eryk Trzeciakiewicz – zajął III miejsce w Polsce w XVII edycji konkursu językowego „Pokaż nam język” organizowanego przez wyższe szkoły bankowe. Serdecznie gratulujemy Erykowi oraz Panu Profesorowi Romanowi Kuliniakowi!!!