21 czerwca 2024 roku odbyła się miejska uroczystość wręczenia nagród Prymus 2024. Tytuł prymusa otrzymuje jedna osoba ze szkoły, za co najmniej bardzo dobre wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia. W tym roku do tytułu Prymusa został wybrany przez Radę Pedagogiczną naszej szkoły Maciej Janiszewski, uczeń kasy III B. Nagrodę Maćkowi wręczył Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej. Maciej oprócz bardzo dobrych wyników w nauce zdobył w tym roku TYTUŁ FINALISTY w VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Pedagogicznej Edukacja – Wychowanie –  Pomoc oraz otrzymał dodatkowo, za swoją pracę, wyróżnienie. Przygotowując się do olimpiady pracował pod opieką P. Prof. Anny Lisickiej. Serdecznie gratulujemy Maćkowi.