W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 we współpracy z Ogólnopolskim Centrum Leczenia Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu realizowaliśmy program profilaktyki zaburzeń odżywiania finansowany z funduszu Ministerstwa Zdrowia. Program skierowany był do uczniów, nauczycieli i rodziców.  Klasy, które wzięły udział w programie brały udział w 2- godzinnych warsztatach prowadzonych przez pracowników Centrum Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu, którzy także przeszkolili nauczycieli. Rodzice uczniów uczestniczących w programie otrzymali ulotki na zebraniach z wychowawcami.

<„Tu nie chodzi o jedzenie…” to kampania społeczna, której celem jest przełamanie stereotypów oraz uświadomienie otoczenia, że zaburzenia odżywiania to choroba, którą się leczy, a powrót do zdrowia jest możliwy. Warunek jest jeden. Kompleksowe i interdyscyplinarne podejście.> Zaburzeń odżywianie nie wyleczy w indywidualnym    działaniu dietetyk, psycholog, psychiatra – potrzebne jest oddziaływanie całego zespołu.

Autorzy programu podają, że „szacunkowo na zaburzenia odżywiania, anoreksję cierpi ok. 2% polskiej populacji, bulimię 3,9-19% populacji w wieku 15-30 lat. Tylko 1 osoba na 10 otrzymuje pomoc”.

Program dostarcza ważnej wiedzy dla utrzymania dobrej jakości naszego życia.

 

Ulotka Jedzenie

Tu nie chodzi o jedzenie – poczucie własnej wartości odwagę docenienie