Na kolejny wykład dla rodziców zapraszamy 17.04.2018 roku, godz. 17.00, sala 27.

Temat : 1. Zachowania ryzykowne młodzieży: dlaczego i po co? 2. Młody człowiek w wirtualnym świecie.

Małgorzata Simm