W piątek, 27 kwietnia 2018 r., podczas zakończenia roku szkolnego klas maturalnych, Pani Dyrektor Oksana Citak podziękowała Przewodniczącemu Rady Rodziców – Panu Markowi Głowackiemu – za 8 lat bardzo efektywnej współpracy. Pan Marek oficjalnie przyznał, że teraz, już nie tylko Małżonka i Synowie: Marcin oraz Miłosz, mogą być dumni z bycia absolwentami I Liceum, ale też On sam czuje się jak pełnoprawny Absolwent Naszej Szkoły. Pan Marek będzie pełnił funkcję Przewodniczącego jeszcze do końca sierpnia. Panie Marku – raz jeszcze serdecznie dziękujemy!

Fot. Prof. Rafał Wójcik