7.11.2018 rok finał Szkolnego Konkursu „Polskie drogi do niepodległości 1795-1921”