W piątek 9.11.2018 roku gościliśmy w naszej szkole pracowników naukowych Uniwersytetu Opolskiego: dr hab. Tomasza Ciesielskiego i dr hab. Marka Białokura, którzy wygłosili wykłady o znczeniu zrywów narodowych oraz o ich konsekwencjach . Bardzo ciekawe było różne podejście wykładowców do  walk o niepodległość, ale wydaje się, że pokazywało pełny kontekst wydarzeń, które z jednej strony przynosiły zwiększone represje zaborców i odbierały niewielkie swobody Polaków, z drugiej rodziły w sercach Polaków nadzieję, że przyjdzie taki moment, że przyniosą wyzwolenie.  Wykłady rozpoczęły się odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” przez społeczność szkolną. W tym dniu gościliśmy w naszej szkole Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, co zostało uwiecznione na zdjęciach.

Organizację całego tygodnia koordynował prof. Rafał Wójcik. Prof. Sylwia Sobieraj Borowiec zadbała o wystrój szkoły (o wystawę plakatów i charakteryzację naszych historycznych gości oraz portrety mężów stanu). Wsparcia i pomocy oraz organizacji poszczególnych wydarzeń udzielali: prof. Anna Walendzik, prof. Grzegorz Sakowicz, prof. Marzena Laszkiewicz, prof. Maria Śmietana Miziołek , prof. Maciej Jonek oraz rzesza uczniów, którzy włączyli się w przygotowanie tylu wydarzeń. Dziekujemy.