18 lutego 2019 r. nasi gimnazjaliści wzięli udział w ogólnoświatowej akcji przeciw przemocy wobec kobiet i dziewcząt ’One Billion Rising’. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Przewodnicząca Rady Miasta Maria Romańska. Formą protestu był wspólny taniec. Dziękujemy uczniom za udział a Pani Prof. Adzie Gawlik za opiekę.